Телефон: 0888 400 413 e-mail: office@detective-bg.com

Изневерите вече се случват поголовно и навсякъде от почти всички на средна възраст

Източник: framar.bg
Изневерите случват поголовно и навсякъде

Много модерно стана днес да се говори за криза на средната възраст, както при мъжете, така и при жените. Почти всеки ден четем за семейства, които са се разпаднали под тежестта на спорния психологически проблем, или поне това е оправданието. Цветанка и Веселин Маринови, Капка и Волен Сидерови - все известни двойки, които преживяват тотален срив в отношенията си. Защо и как обаче се стига до тук, след като 50-те години се определят като "златните" в житейския път на всеки?

На въпросите, относно изневерите, отговаря психоаналитикът Мадлен Алгафари.

Г-жо Алгафари, от какво се обуславя кризата на средната възраст при мъжете, която доведе до разпада на доста бракове на известни двойки у нас?

- Това е нещо индивидуално. Всеки по свой си начин преминава през своите си кризи и според това, дали е с добра самооценка, преминава по-лесно. Когато е с ниска самооценка, тогава чете кризата през самосъжаление, вижда негативите вместо шансовете, които тя му дава, и това важи за всички видове промени в живота.

Можем ли да търсим разлики между кризата при обикновените мъже на средна възраст и тези, които са във фокуса на вниманието като политиците, артистите?

- Зависи как се възприема този, който е в обсега на вниманието. Ако той си мисли, че това го прави по-различен от другите или се е сраснал с някакъв имидж, а този имидж се различава от неговата същност, тогава би изпаднал в криза. Зависи и от това дали един мъж си е нахранил суетата. Всяко едно такова обстоятелство прави отговора различен. Има хора, които живеят с една представа за себе си и след това падат отвисоко, ако се окаже, че те не са се познавали реално истински.

А вярно ли е твърдението, че най-често срещаното проявление на кризата на средната възраст е изневярата?

- Те, изневерите, вече се случват поголовно и навсякъде. Единствено отношението към тях е различно и това прави кризата. Ако един мъж смята, че остаряването е нещо притеснително, ако той трудно преживява промените, които се случват с тялото му и критериите му за реализираност или за потентност в най-широкия смисъл на думата са свързани само с онези неща, които за съжаление се променят с времето, ще е в криза. Но ако мъжът на 50 години може да види в друго своята мощ, сила и реализация, няма да е в криза, защото ще е свързано с неща, които не се повлияват от времето.