Мъжът като пусков механизъм за изневярата

Мъжът като пусков механизъм за изневярата

Не търсете причините за изневярата в своя партньор – те са в самите вас. Мъжът само ви дава повод, който играе ролята на пусков механизъм на изневярата. Причините в природата на брака са малко, но за сметка на това поводите са повече от достатъчно. Според психолози могат да се отделят 5 основни причини, поради които жената решава да изневери:

1. Силната вътрешна потребност от смяна на “недостойния” партньор с по-добър.
Нищо не е в състояние да се направи срещу природата и действащия в нея закон за естествения подбор - “Рогатите мъже все пак са по-малко отколкото разочарованите жени”, е констатирал Жак Дервал.

2. Стремежът към новото.
В основата му стои потребността от сравняване, която обаче в крайна сметка означава само едно – липса на истинска любов и потребност от съжителство с настоящия партньор.“Любовта означава да престанеш да сравняваш”, е казал Бернар Грасе.

3. Отмъщението.
Особено за “поруганата истинска любов”. Всяка “нормалната жена” обещава десетократно отмъщение, но се ограничава само с това, че се “подарява” на по-достоен по нейните моментни разбирания мъж.

4. Презрението към мъжа.
То е твърде опасно, защото има тенденцията да прерасне в презрение към самата себе си. А тогава ценностната система се преобръща.

5. Протест срещу половото неравенство.
Вековното господство на мъжете е породило в много от тях... нетърпим снобизъм. Неспособни да се издигнат достатъчно високо в обществото те се опитват да се “възвисят”, унижавайки зависимата от тях жена. Волтер е прав и по отношение на съвременното общество - ”Не неравенството е тягостно, а зависимостта”.

Списъкът с поводите за изневярата можете да допълните сами, но основните като че ли са 10. Техният общ мотив е формулиран от думите на Оскар Уайлд: “Любовта трябва да прощава всички грехове, но не и тези срещу любовта”.

1. Изневярата на мъжа. Нейната вреда за жената не се състои толкова във внезапното получаване на “букет” от венерическо заболяване, СПИН и хепатит С, колкото в това, че жената изгубва своето самоуважение. “Ние преставаме да се обичаме, когато престанат да ни обичат” (Жермена де Стал).

2. Недостатъчно добро изпълняване на съпружеските задължения. Или мъжете са слаби, или жените се ръководят от принципа: “В любовта не е достатъчно дори “твърде много” (Пиер Бомарше).

3. Продължителното отсъствие на мъжа по неуважителна причина. Към уважителните причини се отнася всичко, към което мъжът е недоволен и където той изпълнява своя дълг: война, болна свекърва и изкарване на пари.

4. Неизкореними мании: пиянство, наркотици, пристрастеност към игри и колекциониране. През последните години някои хора добавят към тях и пушенето.

5. Ревността. Това не винаги е мания, но е задължително неуважение към женската личност. Именно мъжките изневери заставят мъжете да подозират жените в изневяра.

6. Отвратителните навици. Има ли нужда от коментар?

7. Патриархалността. Тази “идеология” изисква на мъжа да му се дава всичко само в името на това, той да си позволи да го приеме. “За да се отдадеш напълно, трябва да се унищожиш” (Виолета Ледюк).

8. Неспособността на мъжа да има деца. Доста благородна причина за изневяра, а със съгласието на мъжа – въобще не е изневяра.

9. Омраза към вашите деца (в това число и от другите бракове). Това е истинско покушение срещу майчиния инстинкт.

10. Лошата репутация на съпруга сред вашите приятелки. Наистина това е един доста “уважителен” повод за изневяра.