Телефон: 0888 400 413 e-mail: office@detective-bg.com

Повече за частната детективската дейност в България ...

Частната детективска дейност в България

Частната детективска дейност съществува от ХIХ век. В началото детективите били набедени за “шпиони” и “доносници”. До техните услуги прибягвали само хора, болни от ревност, но впоследствие се оказало, че частният детектив може да свърши по-бързо и по-ефективно работа от обикновен полицай. Така този бизнес лека полека взел да се разширява, а търсенето нараснало драстично.

В България започнаха да се предлагат детективски услуги през 90-те години. От разкриване на обикновени изневери се стигна до издирване на безследно изчезнали, набиране на биографични данни, фирмени проучвания, психологически профили на възрастови кризи и други. Но, България е една от малкото “бели” държави, в които детективската дейност не е регламентирана по никакъв начин. Всеки може да стане детектив, но не е тайна, че повечето детективи в България са всъщност бивши полицаи.

Услугите се увеличават, търсенето също нараства. През последните няколко години българските детективи вече смело могат да се похвалят с доста работа. Сред клиентите им са големи български и чуждестранни фирми, консорциуми, депутати, хора от най-различно естество. Поръчките също са от различен характер.

Детективите у нас са се обединили в Асоциация на частните детективи, което е сдружение на професионалисти, работещи в областта на частните разследвания със собствен устав, етичен кодекс и правилник за дейността. Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел, създадена с цел да гарантира равноправните взаимоотношения между работещите в бранша, да оформя и прилага правила, осигуряващи по-голяма сигурност на извършващите дейността и на техните доверители, да насърчава просперитета и общественото признание на частните детективи в България, както и да взема дейно участие в изготвянето и прилагането на ефективен и справедлив закон за частната проучвателна дейност в страната.

Всяка една асоциация, намираща се в която и да е точка на света, задължително има “Етичен кодекс на частния детектив”. В него се приканва към етичност, лоялност, колегиалност между действащите. Те са длъжни да спазват кодекса, устава и всички закони на съответната държава.

Всички сме чували за Шерлок Холмс и Филип Марлоу, за техните приключения и невероятни случаи, които винаги по един или друг начин са разгадавани. В действителност тази професия е доста по-трудна, отколкото изглежда в романите. Разкриването на измама, прелюбодеяние или престъпление не става само с лупа и фотоапарат. Необходими са ловкост, стратегия и добре сработен екип. При едно евентуално наблюдение екипите трябва да работят в синхрон, да могат да се разбират, както се казва, само с едно движение.