Телефон: 0888 400 413 e-mail: office@detective-bg.com

Детайлни справки за физически лица

Справки за частни лица

Детективска агенция Фокс можем да набавим всякакви справки за частни лица, включително детайлни справки за финансово състояние, какви автомобили и/или имоти притежава лицето, има ли участие във фирми и в кои, какво е гражданското му състояние, семейно положение, наследници и родители, ..., задължения към НАП и банки, а и образование, минало, телефонни номера, сметки и други данни за физическото лице. Набавяме бързо и точно дори такива данни, които могат да се получат по нормалния ред само чрез изключително бавни и тягостни процедури.

В Детективска агенция Фокс разполагаме с множество контакти във всяка област, а това е водещ критерий при набавянето и точността на данните както за физическите лица, така и за юридическите лица. Нашите частни детективи могат да осигурят данни за поведението и постъпките на отделни лица, изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни лица и фирми, събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти, информация по граждански и наказателни дела и други справки, проучвания и разследвания.