Телефон: 0888 400 413 e-mail: office@detective-bg.com

Детайлни справки за лица и фирми от Детективска агенция Фокс

Справки

Детайлни справки за лица и фирми, включително справки за финансовото състояние на физически и юридически лица, притежавани автомобили, имоти, участие във фирми, гражданско състояние, семейно положение, задължения към НАП, банки и др. подобни, контрагенти, образование, минало, телефони, сметки и други данни.

В Детективска агенция Фокс разполагаме с множество контакти във всяка област, а това е водещ критерий при набавянето и точността на данните за физическите и юридическите лица. Нашите частни детективи могат да осигурят данни за поведението и постъпките на отделни лица, изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни лица и фирми, събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти, информация по граждански и наказателни дела и други справки, проучвания и разследвания.

Справки за юридически лица

Справки за юридически лица

Детективска агенция Фокс можем да набавим всякакви справки за юридически лица, включително детайлни справки за ...

Подробно
Справки за частни лица

Справки за частни лица

Детективска агенция Фокс можем да набавим всякакви справки за частни лица, включително детайлни справки за финансово ...

Подробно

Детайлни справки за физически лица

 • в какви фирми участва
 • какви имоти има
 • собственост върху автомобили и други МПС
 • семейно положение
 • минало
 • образование
 • трудови характеристики
 • мобилни телефони, сметки и др.

Справки за юридически лица

 • седалище и обети на дадена фирма
 • годишно данъчно отчитане
 • проучване за служители във фирмата и техните позиции
 • справки за фирмени телефони, интернет и други подобни справки
 • справки за служебния автопарк - с какви леки, лекотоварни и товарни автомобили разполага
 • контрагенти - клиенти и доставчици на фирмата
 • задължения - към държавата и към банкови институции
Ние, частните детективи от детективска агенция Фокс, извършваме всякакви справки за лица и фирми.