Телефон: 0888 400 413 e-mail: office@detective-bg.com

Детайлни справки за юридически лица - ЕТ, ООД, ЕООД, АД ...

Справки за юридически лица

Детективска агенция Фокс можем да набавим всякакви справки за юридически лица, включително детайлни справки за финансово състояние, какви автомобили и/или имоти притежава фирмата, има ли участие в други фирми и в кои, собственици, съдружници, задължения към НАП и банки, телефонни номера, сметки и други данни за юридическото лице. Набавяме бързо и точно дори такива данни, които могат да се получат по нормалния ред само чрез изключително бавни и тягостни процедури. Изпълняваме поръчки както за еднолични търговци, ЕТ, така и за АД, ЕАД, ООД, ЕООД ... Доверете ни се, ние сме опитни детективи.

В Детективска агенция Фокс разполагаме с множество контакти във всяка област, а това е водещ критерий при набавянето и точността на данните както за юридическите лица, така и за физическите. Нашите частни детективи могат да осигурят данни, характеризиращи отделни лица и фирми, да проучат дори служители на фирмата, събират данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти, информация по граждански и наказателни дела и други справки, проучвания и разследвания.

Нашите детективи са специализирани и в проучване на бизнес партньори, откриване и локализиране на длъжници, свидетели или изчезнали хора, проучване кандидати за работа, разследване на финансови и застрахователни измами и др. С опита и възможностите, с които разполагат нашите частни детективи, можем да изпълним всички детективски услуги - ефективно и надеждно, навсякъде в България, дори и в кратък срок. Детективска агенция Фокс предлагаме консултации за лица и фирми, изучаване на търговски пазар и пазарни ниши, а нашите детективи могат да съберат достатъчно солидна информация за Ваши евентуални бъдещи бизнес партньори, колеги, служители във фирмата.

Истината винаги е важна!